Share+Follow

  

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Tìm hiểu thị trường và đối thủ trước khi SEO

http://maytinh360.vn tìm hiểu sản phẩm và đối thủ trước khi SEO, nếu bạn tham gia vào một thị trường bão hòa cao, có quá nhiều đối thủ cạnh tranh cao, buộc bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để có thể lên TOP. Hơn nữa, đối thủ của bạn sẽ không ngồi yên. Chính vì vậy, bạn cần tìm hiểu rõ đối thủ trước khi bắt đầu một chiến dịch SEO